தமிழ் நாடு அரசு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் – Two female child scheme in tamilnadu application statusதமிழ் நாடு அரசு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம்//Two girl child scheme//Government scheme
#twogirlchildscheme
#govermentschemefortwogirlchild
#govermentscheme

Hello friends,
In this video I have to share Tamil Nadu Government scheme for two girl child or one girl child.

Document required:
*********************
1.TC
2.Birth certificate
3.community certificate
4.income certificate
5.nativity certificate
6.ration card
7.aadhar card
8.family planning certificate
9.family photo
10.no male child certificate

Please subscribe to my channel

Official Link: Click Here

See also  😍முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்புத் திட்டம் | cm girl child protection scheme tamilnadu | tnega

Leave a Comment