Press "Enter" to skip to content

HEALTH TIPS PARA ANTUKIN 😴💤 | Para sa Mga Hindi Makatulog (Tagalog)


HEALTH TIPS PARA ANTUKIN

Marami sa atin ang hirap makatulog o kaya naman ay hindi dinadalaw ng antok. Anong dapat gawin kapag hindi makatulog in hindi dinadalaw ng antok? Sa video na ito, nagbigay ako ng ilang health tips para dalawin kayo ng antok at makatulog agad.

Mahalaga Ang tulog para mapanatiling malusog ang ating pangagatawan. Tandaan na TULOG IS LIFE. Sana Makatulong Sa Ewong Ang Tagalog Health Tips on Ito. 💤

❌ Walang ini-approng branded in Doktora online series products.

⏰ timestamps
0:00 introduction
0:13 Mahalaga Ang and Astung Tullog
0:19 Kaylangan baguette ang maios na bagtolog?
0:25 Epekto ng Kulang sa Tulog
1:18 Paragraph tips Dalawin ng Antok
3:31 Tamang Auras in Tagal Ng Pagtolog

👩🏻‍⚕️ Doctor Online – Filipina Health Advice (Tagalog) https: //www.youtube.com/playlist list …

🚨 Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi NG payo in clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na may kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pumunta sa pinakamalapit na ospital o health Facility kung may be an emergency.

——-

📌 MGA BATIS / References:

Harvard Health Publishing. (Abbreviation of the second.). Does exercise at night affect sleep? (H. H. LeWine, editor). Taken from https: //www.health.harvard.edu/stayin …

Hershkowitz, M., and Wheaton, K. , Albert, SM, Alessi, C, Bruni, or. Doncarlos, L. ,. . . Hillard, B.J. (2015). The National Sleep Foundation’s Sleep Length Recommendations: Methodology and Summary of Results. Sleep Health, 1 (1), 40-43. Doi: 10.1016 / j.sleh.2014.12.010

Taheri, S., Lynn, L, Austin, D. , Young, T. , And Minot, E. (2004, December). Short sleep duration is associated with lower leptin, higher ghrelin, and increased BMI. Taken from https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti …

——-

🚨 Please do not re-upload my videos. ©

⚠️ PABATID: Ang impormasyong napakaloob sa video na ito o anumang post o content ng Online Doktora ay hindi kapalit ng opisyal na payong medikal. Lahat ng mababasa, mapapanood, o mapapakinggan dito ay public health and medical information lamang. Sa Videos accessing pages in the iba pang content mula sa website Doktora, walang nabubuong doctor-patient relationship kailanman. Hindi kailanman ito maituturing in medical diagnostics. Walang katiyakan na masasagot ang anumang mensaheng ipinapadala o ipapaskil sa anumang bahagi ng channel na ito.

🚨 Tandaan na ugaliing kumonsulta sa isang lisensyadong manggagamot upang sapat na matugunan ang inyong mga problemang medikal. Humingi NG payo in clearance mula sa isang lisensyadong manggagamot bago gumawa ng anumang desisyon o bagay na may kinalaman sa inyong kalusugan. Tumawag sa kinauukulan o pumunta sa pinakamalapit na ospital o health Facility kung may be an emergency.

If you liked this video, please go to Youtube and subscribe to this channel.

Official Website

Be First to Comment

Leave a Reply